Фестивал “Наука на сцената”

Фестивалът „Наука на сцената“ стартира в далечната 2000 г. и до момента има проведени единадесет събития на различни места в Европа. Започва като „Физика на сцената“, на която са посветени първите му три издания, но скоро става ясно, че всички науки могат и трябва да се възползват от обмена на знания и идеи между учителите. От 2005 г. нататък инициативата продължава под името “Science on Stage” („Наука на сцената“).

Целта на фестивала е  непрекъснато да се повишава нивото на образованието по научните дисциплини, с което да се подобрява научната грамотност и на цялото общество, както и повече млади хора да се ориентират към кариери в научните, инженерни и технологични дисциплини. Основна роля в този процес имат учителите, ръководени от девиза на международната програма: „От учители – за учители”.

На европейския фестивал „Наука на сцената“ всяка страна се представя от собствена делегация на преподаватели по STEM дисциплините. Затова всеки Национален ръководен комитет организира своя национален предварителен подбор година преди фестивала. От всички предадени и представени проекти националните жури подбират преподавателите по STEM дисциплините с най-иновативните проекти, които да бъдат част от техните делегации.

България участва в Европейската мрежа и програма „Наука на сцената” още от самото ѝ създаване като „Физика на сцената”. По тази причина основните организатори на всички национални и участието ни в международните фестивали са Съюзът на физиците в България и Министерство на образованието и науката.

_______________________2021________________________________________________

От 25-27.06.2021 г. се проведе осмото издание на Националния фестивал „Наука на сцената“. Домакин и тази година беше СУ „Васил Левски“, Севлиево.

Националния фестивал “Наука на сцената” излъчва членове на делегацията на България за Европейския фестивал “Наука на сцената” в Прага 2022. Делегацията се състои от:

 • 7 човека, които представят проекти
  • До 2 – 5* проекти – това са най-добре оценените от журито проекти, които най-комплексно отразяват критериите
  • До 2 – Workshop-а – избрани на националния кръг
  • Останалите членове са други проекти, които са отличени на национален кръг
 • 2 човека представители на Националния организационен комитет
 • Представители на Съвместни проекти за участвалите в предишни Европейски фестивали „Наука на сцената“, които кандидатстват с колега, с когото са се срещнали там със съвместен проект и са одобрени за участие заедно.
 • Одобрени членове на международното жури
 • До 2ма гости на собствени разноски

За излъчване на делегацията се взеха предвид прадставянето и класирането на фестивала, писмените рецензиите и допълните критерии за баланс на делегацията. В резултат беше определен следния състав на делегацията от България :

 1. Представители на Национални организационен комитет – проф. д.фз.н. Ана Георгиева, Съюз на физиците в България и г-жа Теодора Конова, зам.директор Учебна дейност, СУ “Васил Левски” Севлиево
 2. Предложен член на международното жури – Лили Атанасова, Медицински университет, София

и номинирани учители

Име на проекта Тема Ръководител/ли Училище / Град Тип на представяне на делегат
1 Един за всички. Работилница за най-малките, където и да се намираме Многообразие в STEM образованието Наско Стаменов ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids, София Работилница
2 Физика и роботи  – обучителен комплект Технологии в STEM образованието Грета Райковска, Милена Гошева СПГЕ „Джон Атанасов“, София Работилница
3 MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative) Многообразие в STEM Христина Костадинова Езикова гимназия „И. Вазов”, Пловдив 5 * проект
4 Пречистването на битовите води – възможно Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на образованието Катя Аспарухова Трифонова СУ “Стоян Заимов” , Плевен 5 * проект
5 Отдолу нагоре – история за 20 кристала захар Наука за най-малките Златина Димитрова ЧОУ„Наука за деца“ щанд
(резерва 5* проект)
6 Стъпка по стъпка ….активности ЦУР на образованието Румянка Гълчавова с. Средище, Силистра щанд
7 Вълшебства сътвори и планетата спаси Наука за най-малките Кинка Иванова, Надя Христова СУ „В. Левски”, Севлиево щанд
8 Грета Райковска СПГЕ „Джон Атанасов“, София гост на собствени разноски
9 Александър Асенов СУ “Стоян Заимов”, Плевен гост на собствени разноски
Резер-ва “Полезните” звуци в училище СТЕМ С ИЗКУСТВА Ваня Ангелска, Ана Жекова, Теодора Конова СУ „В. Левски”, Севлиево резерва щанд

 

 

Целта на този форум е учителите да обменят  опит и преподавателски подходи, да се вдъхновят и ентусиазират за прилагането им, да се информират и да популяризират съвременните научни постижения.  Но също така и да имат възможност да повишат своите академични знания в областта на природните науки и да чуят опита, който споделят хората, занимаващи се с Наука във Висшите учебни заведения. Затова и Националния организационен комитет предлага на аудиторията пленарни лекции, чрез които всички да се докоснат до новите постижения в науката. В деня на откриването бяха изнесени три и преди закриването на форума се проведоха 2 такива.

Никола Каравасилев от Частно основно училище „Наука за деца“ – Izzi science for kids беше подготвил лекция на тема „(НЕ)познатата Вселена“. В нея бе разказано за съвременните представи за строежа на Вселената, а също и за това как, през какви етапи е преминал нейният “живот” до този момент.

Лекцията „Нива на информация в ДНК и отношението им към човешката личност“ представи Проф. Христо Гагов от Биологически факултет на Софийски университет.

Накратко в лекцията бяха представени основните функционални последователности в ДНК, които са кодиращите, регулаторните и структурните области. Коментира се връзката на ДНК с емоциите, мотивациите, навиците, характера, личния мироглед и поведението на човека.

Владимир Николов – докторант към Национален природонаучен музей при БАН и единственият в България палеохудожник изнесе лекция на тема: „Динозаврите като средство за научни дискусии и обучение на ученици“. Тя беше обобщен поглед към съвременните разбирания на палеонтолозите за биологията и еволюцията на динозаврите, при което ще обърне внимание върху ключови моменти и теми, които са подходящи за дискусии с ученици и с обща публика.

Проф. Александър Драйшу – председател на Съюза на физиците в България представи „НА СЦЕНАТА: ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ“. В нея беше описан съвременният етап на развитието на комуникациите – режимът на предаване на информацията, известен като мултиплексиране с разделяне по дължини на вълните. Очертано бе и реалното присъствие на оптичните комуникации в съвременните мобилни комуникационни мрежи.

Лекция на тема „STEM в класната стая – мисията възможна“ изнесе Десислава Цокова от Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин. Лекцията разказа как да се комбинират различните науки и да се ангажират учениците с проекти, включващи практическо прилагане на знанията, придобити в STEM обучението.

Анотации на лекциите

Дните на фестивала бяха посветени на науките и на стремежа да се извлече всичко полезно от тях и да се направи интересно и достъпно за всеки, пожелал да бъде част от този форум.

 

А вие, скъпи учители, продължете да се вълнувате, да вкарвате много емоция в работата си, да търсите нови предизвикателства, с които да запалвате интереса и любопитството на учениците към природните науки, а това да увеличи желанието им да се изявяват на сцената на науката.

Сигурни сме, че всеки от вас, в това осмо издание на „Наука на сцената“ 2021 е добавил още нещо в своята кошница пълна с опит, идеи, иновативни подходи, провокации към учениците, провокации за себе си и ще си тръгне от Севлиево удоблетворен, защото трудът, вложен в работата с ученици си е заслужавал!

Тази година фестивалът беше по-различен, защото се провеждаше хибридно – в Средно училище „Васил Левски“ и онлайн, през платформата Hopin. Първоначално заявиха участие 32 проекта, но се представиха 11 онлайн и 17 присъствено от София, Ботевград, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Първомай, Плевен, Габрово, с. Средище – Силистра, Севлиево. С най-много проекта – 8, участва иновативното Средно училите „Васил Левски“ – Севлиево.

Преди обявяване на класирането в различните категории, проф. Иван Лалов – председател на Националното жури, сподели своите впечатления и отправи поздравления към участниците.

Класирането се прави в три категории: РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЦЕНА С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЩАНДОВЕ, като участват проекти във всички водещи теми,  определени от Международния организационен комитет:

 • Наука за най-младите.
 • Цели за устойчиво развитие на образованието;
 • Технологии в STEM образованието;
 • Многообразие в образованието STEM
 • STEM с изкуства;
 • Сътрудничество в STEM образованието;
 • Съвместни проекти за участвалите в предишни Европейски фестивали „Наука на сцената“;

Жури за 8НФ „Наука на сцената”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО: Проф. Иван Лалов, ФФ на СУ и СФБ -зам. председател на СФБ и почетен председател на програмата „Наука на сцената”
СЕКРЕТАР: Милка Джиджова, Съюз на физиците в България

ЖУРИ ЩАНДОВЕ И представяне на ученици

Председател: Моника Ковачка-Димитрова, SAP Labs България,
Секретар: Фабиен Кунис – учител 125 СУ „Боян Пенев”, София,

 1. доц. Александрия Генджова -Факултет по Химия и фармация, СУ
 2. доц. д-р Албена Йорданова, Медицински факултет на СУ
 3. доц. Радост Василева – Югозападен Университет, Благоевград
 4. Силвана Желева Василева, ПГТЕ „Хенри Форд”

ЖУРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА СЦЕНА

Председател: Проф. Александър Драйшу – председател на СФБ, Физически факултет на Софийския Университет
Секретар: Мария Петрова, ФРГИ

 1. доц. Гинка Екснер, Пловдивски Университет
 2. Юлия Върбанова зам. председател на СФБ
 3. Милка Джиджова, Съюз на физиците в България

ЖУРИ РАБОТИЛНИЦИ

Председател: проф. Христо Гагов, Биологически факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Секретар: Лили Атанасова -Медицински университет, София

 1. Клавдий Тютюлков, Съюз на физиците в България
 2. гл.ас. д-р Ана Колева, Факултет по химия и фармация, СУ

КЛАСИРАНЕ – Национален кръг “Наука на сцената” 8

Проф. Христо Гагов, от Биологически факултет на Софийски Университет, председател на Жури РАБОТИЛНИЦИ обяви класирането в тази категория

1 място – „Един за всички. Работилница за най-малките, където и да се намираме“ – На Наско Стаменов от ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids;

2 място – „Физика и роботи – обучителен комплект“, с ръководители Грета Райковска и Милена Гошева от СПГЕ „Джон Атанасов“

3 място – „Полезните звуци в училище“, с ръководители Ваня Ангелска и Ана Жекова от СУ „Васил Левски“, Севлиево

Поощрителна награда – „Да си построим наука“ на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора с преподавател Тонка Иванова

 

В категория КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, председателя на журито, проф. Александър Драйшу – от Физически факултет на Софийския Университет и председател на Съюза на Физиците в България връчи награди на:

1 място – МELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative), ръководител Христина Костадинова, ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив

2 място – „Лаборатория от разстояние. В ОРЕС и кухнята е достатъчна“ – Наско Стаменов от ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids

3 място – „Пречистване на битовите води – възможно“ – СУ „Стоян Заимов“, Плевен, с ръководители: Катя Трифонова и Александър Асенов

Поощрителна награда – „Стъпка по стъпка ..активности“ на Румянка Гълчавова от ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, Силистра.

Поощрителна награда – „Вълшебна лаборатория“ на ДГ „Радост“, Севлиево, Ръководители: Ива Лалева, Силвия Тодорова

 

По регламент всеки проект задължително трябваше да има ЩАНД, затова и журито в тази категория имаше най-много работа. Резултатите от нея съобщи Моника Ковачка-Димитрова  от българския развоен център на технологичния гигант SAP- България – председател на Жури Щандове.

1 място – Физика и роботи – обучителен комплект“, с ръководители Грета Райковска и Милена Гошева от СПГЕ „Джон Атанасов“, София

2 място – „Един за всички. Работилница за най-малките, където и да се намираме“ – На Наско Стаменов от ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids, София;

3 място – „Работилница на клуб „Химия за всеки““, ръководител Ивета Кръстева, СУ „Васил Левски“, Севлиево

Поощрителна награда – “Отдолу нагоре – история за 20 кристала захар“ от от ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids, София – с ръководител Златина Димитрова.

 

Следва обявяване на финалната делегация на България за фестивала в Прага през 2022г.

Информация за проведените до момента международни фестивали можете да намерите тук:
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/103/0/past-festivals
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s

Информация за проведените до момента национални фестивали можете да намерите тук:
http://sons-bg.org/

 

Дванадесетото издание на международния фестивал „Наука на сцената“ ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Чехия.

Повече информация за него можете да намерите във Фейсбук страницата на фестивала.

 

*Запис от уебинара на 23 април 2021 г може да намерите тук,  и презентацията с детайли около фестивала, кандидатсването и примерен проект.

Проекти на победителите от издание 7