Фестивал “Наука на сцената”

Фестивалът „Наука на сцената“ стартира в далечната 2000 г. и до момента има проведени единадесет събития на различни места в Европа. Започва като „Физика на сцената“, на която са посветени първите му три издания, но скоро става ясно, че всички науки могат и трябва да се възползват от обмена на знания и идеи между учителите. От 2005 г. нататък инициативата продължава под името “Science on Stage” („Наука на сцената“).

Целта на фестивала е  непрекъснато да се повишава нивото на образованието по научните дисциплини, с което да се подобрява научната грамотност и на цялото общество, както и повече млади хора да се ориентират към кариери в научните, инженерни и технологични дисциплини. Основна роля в този процес имат учителите, ръководени от девиза на международната програма: „От учители – за учители”.

На европейския фестивал „Наука на сцената“ всяка страна се представя от собствена делегация на преподаватели по STEM дисциплините. Затова всеки Национален ръководен комитет организира своя национален предварителен подбор година преди фестивала. От всички предадени и представени проекти националните жури подбират преподавателите по STEM дисциплините с най-иновативните проекти, които да бъдат част от техните делегации.

България участва в Европейската мрежа и програма „Наука на сцената” още от самото ѝ създаване като „Физика на сцената”. По тази причина основните организатори на всички национални и участието ни в международните фестивали са Съюзът на физиците в България и Министерство на образованието и науката.

NEW! „НАУКА НА СЦЕНАТА – БЪЛГАРИЯ” издание 9 търси начални и средни учители с нестандартни идеи за преподаване на природни науки! Предоставяме концепции, материали и оживен обмен с колеги. Краен срок за кандидатстване: 02/10/2023 г.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОПЪЛВА В ЕЛЕКТРОННА
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Фестивалът “Наука на сцената” 9 ще се проведе от 20 до 22 октомври 2023г. в СУ “Васил Левски” гр. Севлиево.

Повече информация може да намерите в презентацията от уебинара проведен на 04.05.2023г и в приложения файл.

"Наука на сцената" 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение на проектите от издание 8

Проекти на победителите от издание 7

Информация за проведените до момента международни фестивали можете да намерите тук:
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/103/0/past-festivals
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s

Повече информация за проведения национален фестивал през 2021 година, както и за участието на българската делегация на фестивала през 2022г. в Прага.