Инициативата

NEW! „НАУКА НА СЦЕНАТА – БЪЛГАРИЯ” издание 9 търси начални и средни учители с нестандартни идеи за преподаване на природни науки! Предоставяме концепции, материали и оживен обмен с колеги. Краен срок за кандидатстване: 02/10/2023 г.

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОПЪЛВА В ЕЛЕКТРОННА
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Фестивалът “Наука на сцената” 9 ще се проведе от 20 до 22 октомври 2023г. в СУ “Васил Левски” гр. Севлиево.

Повече информация може да намерите в презентацията от уебинара проведен на 04.05.2023г .

 

Инициативата “Наука на Сцената България” е част от “Science on Stage Europe”, мрежа на преподавателите по STEM дисциплините (Наука, Технологии, Инженерство и Математика), фокусирана върху обмена на идеи и най-добри практики за преподаване.

Целта ѝ е по забавен начин да вдъхнови интереса на ученици от различни възрасти към науката и технологиите, разпространявайки иновативни концепции за преподаване сред европейските преподаватели по природни науки.

Инициативата “Наука на сцената България” ще поощрява идеи и разработки за интересни уроци, с активното участие на учениците. Програмата предвижда да работи с мотивирани учители, които да станат част от мрежата на учителите по науки.

Science On Stage Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science On Stage Bulgaria

Отделните елементи на програмата са:

  • Обучение за учителите, признато за тяхна квалификация;
  • Учителите ще получат кредит, част от атестационната им процедура;
  • Достъп до ресурси по темата, преведени на български език;
  • Възможност за учене чрез споделяне в група;
  • Конкурс за най-добър интерактивен урок, разработен във всеки един от учебните предмети.

Мисията на “Наука на сцената България” е да работим за повишаване на качеството на образованието в областта на STEM науките, предоставяйки възможност за повишаване на  квалификацията на преподавателите, за създаване на интерактивни уроци и предоставяйки им достъп до обучителни материали на български език.

Организатори на инициативата “Наука на сцента България” са  Фондация „Работилница за граждански инициативи и развойният център на SAP в България, в сътрудничество с Националния организационен комитет на българския фестивал „Наука на сцената”.

Организатори

Sponsored by
SAP logo
Sponsored by

SAP е пазарен лидер в сферата на бизнес софтуера, като помага на компании от всякаква големина и различни индустрии да функционират възможно най-добре. Създаден през 2000 г., развойният център на SAP в София, SAP Labs България, е едно от ключовите и стратегически подразделения на SAP SE.

https://www.sap.com/bulgaria/

Sponsored by
FRGI logo
Подкрепяме инициативи

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

https://frgi.bg/

Sponsored by
Ana
Sponsored by

Националния организационен комитет на програмата „Наука на сцената – България”,  е член на Европейската мрежа “Science on Stage Europe” и организира националните фестивали  “Наука на сцената”, които са подборен кръг за Европейските събития на програмата.

http://sons-bg.org/