Учебни материали

Писането на код е основно умение в днешния свят и е особено важно в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Уменията за програмиране се превръщат във все по-търсени и необходими във всички области на живота ни , затова програмирането трябва да се преподава не само в часовете по компютърни науки, но и във всеки друг предмет. Европейската мрежа на учителите по природни науки разработиха концепции за преподаване в опит да се преодолеят пропуските в уменията. Предлагаме ви  практически, изпитани работни материали за усвояване на технически умения по различните предмети и за различните нива на обучение, които са безплатни и могат да бъдат изтеглени свободно на няколко езика. Предстои превод на български език.