iStage 2: Смартфоните в обучението по наука

iStage 2 Smartphones in Science Teaching

Смартфоните вече са основна част от нашето ежедневие. Младите хора използват новите технологии съвсем естествено. Това е голям шанс за създаването на STEM-класове. 20 учители от 14 европейски държави разработиха единадесет учебни модула, които показват как смартфоните и приложенията трябва да се използват за завладяващи експерименти в часовете по математика, физика, химия или биология. От размерите на Вселената, до изследването на ежедневното влияние на шума и измерването на скоростта на автомобилите: джобната технология на смартфоните предлага на учениците и учителите много шансове при обучението чрез проучвания.

iStage 2 е уникален сборник на практически примери от цяла Европа за интегриране на смартфони в ежедневните учебни часове. Брошурата е втората публикация на iStage-серията, която се занимава с нови цифрови медии в STEM-класовете и с гордост се поддържа от SAP.

Можете да изтеглите онлайн версията като PDF и ibook на английски и немски език.

Проектът iStage иска да насърчи използването на дигитални медии в училище и да стимулира интереса на учениците към STEM-предметите.

 

Списък на учебните модули:

Download:

iStage 2 – Smartphones in Science Teaching (EN)

iStage 2 – Smartphones im naturwissenschaftlichen Unterricht (DE)

iStage 2 – Apps and additional resources (EN)

iStage 2 – App-Liste (DE)