iStage: Информационни и комуникационни технологии в преподаването по наука

iStage: Information and Communications Technology (ICT) in Science teaching

Симулации на екологични технологии, биоинформатика или механика: Учебният материал iStage – ИКТ в преподаването на природни науки показва как да се свържат информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с образованието.

Около 20 учители от 15 различни страни работиха заедно над една година за разработването на учебни материали за информационните и комуникационни технологии (ИКТ), които да се използват в часовете по физика, биология и химия. Резултатите са публикувани като печатно и онлайн издание на немски, английски, френски, унгарски, полски, румънски и словенски, както и като iBook. Проектът е подкрепен от SAP. Можете да изтеглите публикациите на английски и немски от тази страница като PDF, а останалите езици и и допълнителен материал за iStage 1 може да откриете тук.

Списък на учебните модули:

Download:

iStage – Teaching materials for ICT (EN)

iStage – Unterrichtsmaterialien für IKT (DE)

Други езици и допълнителни материали се намират тук.