Участие на българската делегация на европейския фестивал “Science on Stage” в Прага 24-27 март 2022г.

Националния фестивал “Наука на сцената” излъчва членове на делегацията на България за Европейския фестивал “Наука на сцената” в Прага 2022. Делегацията се състои от:

 • 7 човека, които представят проекти
  • До 2 – 5* проекти – това са най-добре оценените от журито проекти, които най-комплексно отразяват критериите
  • До 2 – Workshop-а – избрани на националния кръг
  • Останалите членове са други проекти, които са отличени на национален кръг
 • 2 човека представители на Националния организационен комитет
 • Представители на Съвместни проекти за участвалите в предишни Европейски фестивали „Наука на сцената“, които кандидатстват с колега, с когото са се срещнали там със съвместен проект и са одобрени за участие заедно.
 • Одобрени членове на международното жури
 • До 2ма гости на собствени разноски

За излъчване на делегацията се взеха предвид прадставянето и класирането на фестивала, писмените рецензиите и допълните критерии за баланс на делегацията. В резултат беше определен следния състав на делегацията от България :

 1. Представители на Национални организационен комитет – проф. д.фз.н. Ана Георгиева, Съюз на физиците в България и г-жа Теодора Конова, зам.директор Учебна дейност, СУ “Васил Левски” Севлиево
 2. Предложен член на международното жури – Лили Атанасова, Медицински университет, София

и номинирани учители

Име на проекта Тема Ръководител/ли Училище / Град Тип на представяне на делегат
1 Един за всички. Работилница за най-малките, където и да се намираме Многообразие в STEM образованието Наско Стаменов ЧОУ„Наука за деца“ – Izzi science for kids, София Работилница
2 Физика и роботи  – обучителен комплект Технологии в STEM образованието Грета Райковска, Милена Гошева СПГЕ „Джон Атанасов“, София Работилница
3 MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative) Многообразие в STEM Христина Костадинова Езикова гимназия „И. Вазов”, Пловдив 5 * проект
4 Пречистването на битовите води – възможно Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на образованието Катя Аспарухова Трифонова СУ “Стоян Заимов” , Плевен 5 * проект
5 Отдолу нагоре – история за 20 кристала захар Наука за най-малките Златина Димитрова ЧОУ„Наука за деца“ щанд
(резерва 5* проект)
6 Стъпка по стъпка ….активности ЦУР на образованието Румянка Гълчавова с. Средище, Силистра щанд
7 Вълшебства сътвори и планетата спаси Наука за най-малките Кинка Иванова, Надя Христова СУ „В. Левски”, Севлиево щанд
8 Грета Райковска СПГЕ „Джон Атанасов“, София гост на собствени разноски
9 Александър Асенов СУ “Стоян Заимов”, Плевен гост на собствени разноски
Резер-ва “Полезните” звуци в училище СТЕМ С ИЗКУСТВА Ваня Ангелска, Ана Жекова, Теодора Конова СУ „В. Левски”, Севлиево резерва щанд