Състав на журито през 2021г.

Жури за 8НФ „Наука на сцената”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО: Проф. Иван Лалов, ФФ на СУ и СФБ -зам. председател на СФБ и почетен председател на програмата „Наука на сцената”
СЕКРЕТАР: Милка Джиджова, Съюз на физиците в България

ЖУРИ ЩАНДОВЕ И представяне на ученици

Председател: Моника Ковачка-Димитрова, SAP Labs България,
Секретар: Фабиен Кунис – учител 125 СУ „Боян Пенев”, София,

  1. доц. Александрия Генджова -Факултет по Химия и фармация, СУ
  2. доц. д-р Албена Йорданова, Медицински факултет на СУ
  3. доц. Радост Василева – Югозападен Университет, Благоевград
  4. Силвана Желева Василева, ПГТЕ „Хенри Форд”

ЖУРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА СЦЕНА

Председател: Проф. Александър Драйшу – председател на СФБ, Физически факултет на Софийския Университет
Секретар: Мария Петрова, ФРГИ

  1. доц. Гинка Екснер, Пловдивски Университет
  2. Юлия Върбанова зам. председател на СФБ
  3. Милка Джиджова, Съюз на физиците в България

ЖУРИ РАБОТИЛНИЦИ

Председател: проф. Христо Гагов, Биологически факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Секретар: Лили Атанасова -Медицински университет, София

  1. Клавдий Тютюлков, Съюз на физиците в България
  2. гл.ас. д-р Ана Колева, Факултет по химия и фармация, СУ

 

Тази година НОК – България избра Журито за 8НФ „Наука на сцената, така че да съдържа добра комбинация от предишни и нови членове, преподаватели от Висши Учебни заведения и учители по различните природни науки. То се ръководеше от определените от МОК основни и допълнителни критерии за оценка, които са публикувани на страницата на фестивала.

Първоначално класирането се прави в три категории: РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЦЕНА И ЩАНДОВЕ. Всички проекти определят участието си в една  водещите теми,  определени от Международния организационен комитет и дадени в регламента на фестивала http://sons-bg.org/_SOS_8/Dokuments/Reglament-BuSOS8-23-26.04.2021_Bg.pdf.

Освен това на този фестивал, за първи път всички описания на проектите, които бяха задължителна част от регистрацията на кандидатите за участие, бяха оценени и от 2-ма рецензенти – Милка Джиджова и доц. Нели Димитрова. Тези допълнителни оценки бяха  осреднени с оценките на журито, като бяха  отчетени и допълнителните критерии.