За нас

Tози сайт обединява целенасочените усилия на една фондация и една компания, които от години се опитват да бъдат полезни на българското образование в областта на технологиите. Партньорството на българския сайт на технологичния гигант SAP и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) датира отдавна и е подчинено на идеята за развитие на образованието в България. До момента ФРГИ и SAP са си партнирали в Програма „Знания за успех”, „Роботика за България“, „Study IТ First“, Фонд „ФМИ Инициативи“, както и в  редица по малки инициативи за промотиране на програмирането, включително Софийски турнири по информатика. Инициативата „Наука на сцената“ е поредното съвместно усилие в помощ на преподаватели и ученици за по-добро образование, което надгражда усилията за национален фестивал до момента от Националния организационен съвет и разширява обхвата на дейностите по европейката програма Science on Stage за България.

Science On Stage Bulgaria

Организатори

Sponsored by
SAP logo
Sponsored by

SAP е пазарен лидер в сферата на бизнес софтуера, като помага на компании от всякаква големина и различни индустрии да функционират възможно най-добре. Създаден през 2000 г., развойният център на SAP в София, SAP Labs България, е едно от ключовите и стратегически подразделения на SAP SE.

https://www.sap.com/bulgaria/

Sponsored by
FRGI logo
Подкрепяме инициативи

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

https://frgi.bg/

Sponsored by
Ana
Sponsored by

Националния организационен комитет на програмата „Наука на сцената – България”,  е член на Европейската мрежа “Science on Stage Europe” и организира националните фестивали  “Наука на сцената”, които са подборен кръг за Европейските събития на програмата.

http://sons-bg.org/