Новини

Science on stage BG competition

Инициативата “Наука на сцената България” надгражда стартираното с фестивала към международното състезание с превод на материалите на български език, сформиране на мрежа на български учители и постепенно обогатяване на инициативите за повишаване на интереса на учениците към STEM дисциплините в нашата страна.

Инициативата цели да открие мотивирани учители, които да се присъединят към българската мрежа, част от Европейската. Участниците ще могат да обменят опит на национално и европейско ниво, ще получат възможност да участват в национални и международни събития, ще бъдат подпомагани за преподавателската си дейност в училище и ще получат подкрепа за участието им в обучения. През 2020 година започваме с учителите, които са участвали във фестивала досега, а през учебната 2021/2022 година ще обявим национален конкурс.

Природните науки все още се считат за трудни в училище. Липсата на разбиране от страна на учениците по-скоро ги отблъсква от предметите от цялото направление, съпротивата им води до ниски оценки, а понякога става причина и за отсъствия от час. В отговор на предизвикателствата, свързани с различните природни дисциплини, инициативата “Наука на сцената България” цели да поощри идеи и разработки на учителите, които да направят различните предмети по-разбираеми и интересни, като и учениците са активни участници в процеса. Инициативата цели и да създаде канал за споделяне на добрите практики на преподаване сред учителската общност, както и да бъде платформа за ресурси по отделните дисциплини както за учители, така и за ученици.

Инициативата е част от европейски проект „Science of Stage Europe“ за създаване на мрежа за учителите по STEM (Наука, Технологии, Инженерство и Математика), фокусирана върху обмена на идеи и най-добри практики за преподаване в областта на естествените науки.