За учителите

Какво?

Целта на инициативата “Science of Stage България” е по забавен начин да вдъхнови интереса на ученици от различни възрасти към науката и технологиите.

Как?

Програмата цели повишаване на качеството на образование по химия, биология, физика, математика и информатика като създава възможности за професионално развитие на преподаватели по тези дисциплини чрез предоставяне на възможности за повишаване на тяхната квалификация за създаване на интерактивни уроци, които да засилят интереса на учениците по предметите. Програмата предвижда да работи с мотивирани учители, които да станат част от мрежата.

Отделните елементи на програмата са:

  • Обучение за учителите, признато за тяхна квалификация;
  • Достъп до ресурси по темата, преведени на български език;
  • Възможност за учене чрез споделяне в група;
  • Конкурс за най-добър интерактивен урок, разработен във всеки един от учебните предмети. Урокът се очаква да е създаден от  учителите заедно с техните ученици. Получените разработки ще бъдат оценявани от жури, съставено от експерти и практици в областта. Най-добрите 15 методически разработки на уроци ще бъдат събрани в специално онлайн издание, което ще се разпространи до всички училища в страната. От отличените 15 урока ще бъдат избрани 5, чийто автори ще имат възможност да поканят на среща в училище личности, допринесли за развитието на науката и технологиите у нас, както и да участват в национален фестивал.

Защо?

Математика, химия, физика, биология, информационни технологии – това са предмети, които все още се считат за трудни в училище. Обучението по тези дисциплини е теоретично и не може да отговори на търсенията за практическото приложение на материята. Липсата на разбиране от страна на учениците по-скоро ги отблъсква от различните науки, а понякога е причина за отсъствия от час. В отговор на това предизвикателство инициативата “Science on Stage България” ще поощрява идеи и разработки за интересни уроци, но с активното участие на учениците.

Кой може да участва?

В инициативата могат да се включат учители, които преподават на ученици от 5 до 12 клас.

През 2020 г. започваме с учителите, участвали до сега във Фестивала „Наука на сцената“.

От учебната 2021/2022 година, ще има национален конкурс, който ще е отворен за преподаватели от държавни, общински и частни училища.

До тогава учителите, които се интересуват да получават повече информация, да участват в работилници организирани от програмата и да получават материали, могат да се регистрират тук.

    Моля ви посочете вашето име, училището и града, предмета и класове, в които преподавате. Личните ви данни ще се обработят съгласно политиката за обработка на личните данни.